browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Lumbini – Nepal

5
Posted by on December 19, 2013

Lumbini, u ravnicama Teraj na jugu Nepala, mesto je gde je rođen Sidarta Guatama – uzvišeni Buda, 623. godine pre n.e. i predstavlja jedno od četiri najsvetija mesta budizma. Lumbini se nalazi 25 km istočno od Kapilavastua, palate u kojoj je Buda živeo i odrastao, tako da svake godine na hiljade hodočasnika poseti ovo mesto. Ovo sveto mesto, koje je obeležio car Ašoka kamenim stubom, deo je Uneskove svetske kulturne baštine.

German Buddhist Temple

2

3

4

5

6

7

9