browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Grad od mramora – Ašhbat

5
Posted by on December 16, 2013

Ašhabat, najveći grad u Centralnoj Aziji i centar energetski bogatog Turkmenistana, nalazi se u Ginisovoj knjizi rekorda kao grad sa najviše građevina izrađenih od belog mramora. U gradu se nalazi ukupno 543 građevine obložene belim mramorom koje obuhvataju ukupnu površinu od 4,5 miliona metara kvadratnih. Prema Ginisovoj knjizi, ako bi sav mramor položili vodoravno, dobili bi jedan kvadratni metar mramora na svakih 4,87 metara kvadratnih zemljišta (grada).

1

2

3

4

5

6

7

8