browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Denovi – Kosta Racin

Posted by on November 25, 2013

PLB04712-SV-PRL-34H-Stretchable-425-0.1-160

 

Kako na vratot gerdani

niski kamenja studeni

Taka na pleški denovi

legnale, ta natežnale.

 

Denovi li se, denovi,

argatski maki golemi

Stani si utre porano,

Dojdi si večer, podocna.

 

Nautro radost ponesi,

navečer taga donesi.

Aj, pust da e, pust da bi

ostanal, životot kučeški

 

Rodi se čovek, rob bidi

rodi se čovek, skot umri

Skotski cel život raboti,

da drugi, tugi, imati.

 

Za tugi beli dvorovi

kopaj si crni grobovi.

 

Za sebe samo  -rgaj si,

ja sebe maki trgaj si

 

Niži si alki kovani,

niži si gerdan denovi.

niži si sinčir železan,

okolu vratat navezen.